پیمانکاری

1امور مربوط به تامین نیروی متخصص و مدیریت مجموعه های اقامتی و هتلی بصورت حجمی یا تامین نیرو 09159098587  جعفر یوسفی 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

امور مربوط به نقاشی ساختمان     09386576785   محمد باقر ورزگانی 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آموزش نیروی انسانی   آموزشگاه فنی حرفه ای      حسین زارعی 09154190340

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آرماتور وقالب بندی    عباس یوسفی 09158088790

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رزرو هتل،هتل آپارتمان ،زائر سرا و... در مشهد مقدس , مشاور و پیمانکار تامین نیروی انسانی جهت اماکن اقامتی و هتلی
تلفن : 09152030409- 05133662223
دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید